Välkommen till Tranholmen!

Här hittar du information från styrelsen för Tranholmens Samfällighetsförening och Tranholmens Fastighetsägares Intresseförening UPA.

På Tranholmen sköts stigar, vinterbro, vatten/avloppsnät, allmänningar, m.m. genom en samfällighetsförening. Vad som ingår i samfällighetens ansvar har beslutas av Lantmäterimyndigheten vid ett s.k. anläggningsbeslut. De delar av Tranholmen som inte är tomtmark ägs av fastighetsägareföreningen.

Motorfordon är inte tillåtna på öns stigar. Även elfordon räknas som motorfordon beroende på storlek och effekt. Läs mer i vår Transportpolicy. På öns stigar och allmänningar ska hundar vara kopplade. 

Här finns alla dokument rörande TSF och TFF årstämma 2020 Logga in med samma användarId och Lösenord som fanns i kallelsen till stämman

Vänligen / Styrelsen