God kvalitet på Tranholmens dricksvatten

En medlem har låtit göra analys av dricksvattnet. Se analysen som kanske fler är intresserade av. --> Protokoll