Ordningsregler - Logen

Logen är vår gemensamma samlingslokal där vi bl. a. kan ha stämma och där vi ses efter vår- och höststäddagarna. Logen kan medlemmar i Tranholmens samfällighetsförening låna för egna privata tillställningar. 

För allas trevnad och för att vi alla ska kunna ha glädje av denna lokal så måste vi följa ett antal enkla regler: 

1   Endast medlem av Tranholmens samfällighetsförening har rätt att boka och använda Logen.

2   Bokning sker till den person som framgår via www.tranholmen.com. Logen är ansedd som bokad först när en bokningsavgift om 200 kr är betald. Detta gäller för samtliga bokningar. Den som bokar får aktuell kod till kodlåset när aktiviteten börjar. Den personen är fullt ansvarig för aktiviteterna och för att Logen återlämnas i städat och snyggt skick. Ansvaret innefattar även gästerna och deras uppförande. Detta ansvar kan inte delegeras och koden till låset får inte lämnas vidare.

3   Aktiviteter får pågå till senast 01.00 på dagar före helgdag och 23.00 på söndagar och övriga vardagar. Detta inkluderar även samtal utanför logen. Med hänsyn till närmsta grannar kan aktiviteter som pågår till sent på kvällen bokas som tätast varannan helg.

4   En bokningsavgift om 200 kr tas ut för samtliga bokningar. En slitageavgift på 800 kronor per dygn tillkommer för användning av logen i samband med fester och övriga bokningar. Aktiviteter riktat mot barn undantas från detta, där är det fritt att använda logen för medlemmar av samfälligheten. För fester som pågår till sent på kvällen tas en obligatorisk avgift för slutstädning om 1000 kr (se Checklista för städning” för mer information om städning). Samtliga avgifter förutom städavgift går oavkortat till logens grundläggande underhåll.

5   Närboende grannar till Logen bör informeras av den som lånar Logen om, när och vilka typer av aktiviteter som kommer att äga rum. Detta framförallt om det är fest med musik m.m.

6   Öppen eld såsom ljus eller gasolvärmare får absolut inte användas inne i logen. Och används eld utanför, såsom marschaller eller grillar krävs eldvakt. Om Logen fattar eld går det blixtsnabbt tills allting står i lågor, inklusive närliggande fastigheter.

7   I likhet med öns övriga fastigheter på ön finns en avloppspump även i Logen. Grundregeln är att det som passerat magen kan spolas ned i toaletterna eftersom kvarnen är känslig. Om pumpen går sönder kommer den som ansvarar för bokningen att debiteras den kostnad det kostar att reparera. 

8   Köket får användas för tillredning av enklare maträtter. Detta gäller ej under vintern då vattnet till kök och WC är avstängt.

9   Tag med förbrukningsmaterial så som sopsäckar, toalettpapper, rengöringsmedel. Detta gäller för samtliga aktiviteter.

10              Kontakta logenansvarig om du noterar att något är trasigt på logen eller gått sönder under aktiviteten.

11              Efter avslutad aktivitet ska logen städas och alla sopor ska tas om hand. Det gäller för samtliga aktiveter. Den avgift om 1000 kr som tas ut för slutstädning för fester utgår från att en grovstädning redan är gjord. Se ”Checklista för städning” för mer information.

12              I anslutning till Logen finns 1 soptunna, när den är full MÅSTE övriga sopsäckar tas bort av den som nyttjar Logen. Placera INTE sopsäckarna i eller utanför Logen. Fåglarna biter snabbt hål på säcken, och sprider allt innehåll. Samtliga säckar som ej ryms i tunnan tas med till den egna fastigheten i samband med städning.Observera också att soptunnan vid Logen endast töms under den period där Tranholmen har sophämtning. Övrig tid måste soporna till 100% transporteras bort av den som nyttjar Logen. 

13              Om Logen inte lämnas tillbaka i fullgott skick kommer den som ansvarar för bokningen att debiteras för den externa hjälp som styrelsen då tvingas använda. Kostnaden är 500 kronor per påbörjad timme.

14              Efter avslutad aktivitet kontaktas logenansvarig för en snabb inspektion att allt är OK innan lånaren är "fri att gå".

Checklista för städning

 

Städmaterial finns i det vita skåpet bortanför toaletterna. Du ansvarar själv för förbrukningsmateriel så som toalettpapper, sopsäckar och rengöringsmedel.

Alla utnyttjade delar av Logen ska städas. Innan du lämnar logen ska följande delar ses över:

·       Töm samtliga sopor och tag med eventuella överblivna sopsäckar till din egen fastighet.

·       Plocka bort eventuellt skräp och fimpar utanför logen.

·       Bord, stolar m.m. ska återställas och torkas av.

·       Allt egenmaterial som används under aktiviteten ska tas bort.

·       Musikanläggningen ska återställas.

·       Golven dammsugs och våttorkas.

·       Toaletterna ska städas och toapapper fyllas på.

·       Spis och avställningsytor rengörs.

·       Allt utnyttjat material (porslin, glas, bestick m.m.) diskas och torkas samt ställs tillbaka på sina plaster.

·       Kyl och frys städas ur. De ska vara tomma efter avslutad aktivitet.

·       Glöm inte att titta utanför för eventuellt skräp och fimpar.

När du är klar kontaktar du den person som du fick koden till logen av för inspektion av städningen. Glöm inte att låsa och betala för lånet av logen vid eventuell avgift.

För fester som pågår till kvällen tas en avgift på 1000 kr ut för slutstädning. I de fall ska samtliga sopor tas bort och använt porslin diskat och undanplockat senast 10.00 dagen efter bokad aktivitet. Det ingår inte i slutstädningen.  Kontakta ansvarig för logen om dessa tjänster även önskas köpa in från städföretaget. Är det  inte möjligt att plocka undan till 10.00 bör logen bokas även för dagen efter aktiviteten.