Transportpolicy

Utförlig transportpolicy hittar du i pdf-format här >>

Stigavtal. Bilaga 1 för fastighetsägare på Tranholmen.

Stigavtal. Bilaga 2 för entreprenör som framför fordon på Tranholmen.

Uppdatering av transportpolicy

Den 1 oktober 2010 ändrades lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner så att begreppet cykel nu har en vidare definition.

I den nya definitionen av cykel så ingår även ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som är
- inrättat huvudsakligen för befordran av en person,
- konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen
- har en nettoeffekt som inte överstiger 250 watt.

De tekniska kraven för de här typerna av eldrivna fordon nu blir desamma som för cykel.
- 9 § Fordonet får ha en längd av högst 1,6 m och en bredd av högst 0,75 m. Fordon som framförs av en person med funktionshinder får dock ha den längd eller bredd som behövs på grund av funktionshindret. (TSFS 2010:144)

Sjuktransporter

Under årsstämman 2012 röstades det igenom att föreningens 4-hjuling får användas vid sjuktransporter.
För tillgång till den kontakta Lars Karlström på 0708-727374 eller någon annan i styrelsen.