Avloppsnätet

Då både avlopps- och vattenrören ligger grunt på Tranholmen har vi ett frostskydd i form av en elkabel som reglerar temperaturen och ser till att de aldrig fryser. TSF ansvarar enkom för avloppsnätet som ligger i vägarna fram till tomtgränsen. Tomtägarna själva ansvarar för rören samt avloppspumpen på sin egna tomt. De flesta tomtägare har en egen värmekabel från huset ner till servisen i vägen, var noga med att testa den i god tid innan vintern kommer.

Samtliga fastigheter som är anslutna till avloppsnätet har en avloppspump med kvarn. Denna pump är ofta nedgrävd i en pumpgrop på tomten, i vissa fall är den istallerad inne i själva fastigheten. 

Vid problem med denna pump  måste ni kontakta en reparatör, vi har en långt väl fungerande samarbete med Kero Pump som snabbt kommer ut och byter din pump.  Tel: 08 554 244 40  -  www.keropump.se

 Ett tips är att vid längre bortvaro vintertid är att stänga av vattnet vid tomtgränsen. Göran Karlsson kan hjälpa till med detta.

Vid problem med avloppsnätet ute i vägen var god kontakta: 
Göran Karlsson på: 0708-25 23 84, 08-25 23 84

Skall ni resa bort en längre tid kan det vara en bra idé att stänga av vattet ute i vägen (gäller främst vintertid) vi har haft en del tråkiga frysningar som lett till stora vattenskador och dyra vattenräkningar. Ta gärna kontakt med Göran så kommer han och hjälper er. OBS! om ni gör det själva ska ni veta att det finns en kran för vatten och en för avloppet så ni inte stänger fel.