Logen

Logen är vår gemensamma samlingslokal där vi bl.a har vår sommarstämma, vi samlas även där efter våra gemensamma städdagar på sommaren och hösten.

Logen kan vem som helst som är medlem i Tranholmens Samfällighet låna (mot slitageavgift på 1 000 kronor per dygn) för egna privata tillställningar och aktiviteter. För allas trevnad är det mycket viktigt att vi alla respekterar och följer logens regler.

Logens regler hittar du här >>

Bokning av logen gör du här >>

Fredagspub
Under sommaren anordnar kulturklubben mycket uppskattade pubkvällar oftast på fredagar. Kulturklubben vill alltid ha hjälp med att arrangera dessa kvällar så kontakta gärna kulturklubben och visa ert intresse. Pubkvällarna annonseras ut på hemsidan och lappar sätts upp.

Glassförsäljning
Under sommaren arrangerar Moritz glassförsäljning på logen, håll ögonen öppna snart drar den igång.