Stigarna

Sladda stignätet på Tranholmen. Instruktion för att köra vägsladd på Tranholmen.

Bakgrund
Tranholmens stigar har en beläggning av grus och ska underhållas genom att dom sladdas regelbundet. Det betyder att grusbeläggningen planas ut med hjälp av en vägsladd.

Vi sladdar med föreningens fyrhjuling genom att bogsera sladden efter den i ca: 3 Km/t så att varje sträcka sladdas två gånger (en gång åt varje håll) under ett arbetspass.

Etappindelning
Eftersom öns stignät är ungefär 6 Km långt har vi delat in nätet i tre delar som sladdas i tur och ordning. På så sätt blir arbetsuppgiften inte så betungande och man kan ta en del i taget. Med en arbetshastighet på 3 Km/t innebär det att hela ön tar ca: 4 timmar per omgång i anspråk. Sedan tillkommer ställtid och stopp längs vägen p.g.a. hinder, stenar, möte med fotgängare, etc.

Indelningen är gjord så att varje etapp av ön ska ta max 2 timmar att sladda. Vi vill att man fullföljer en hel etapp och inte lämnar halvvägs eftersom det blir svårt för den som ska ta vid att se var man ska börja. Dessutom vill vi ha ett jämnt underhåll över alla delar.

Logga arbetet!För arbetet finns en loggbok där arbetspassen skrivs in. Loggboken finns tillsammans med motorcykeln i stallet.

1. Innan man börjar ett arbetspass tittar man i loggen och väljer den etapp som har väntat längst på att få bli sladdad. Det är en enkel princip för planeringen av stigunderhållet.

2. När arbetet är klart skriver man upp vilka etapper som sladdats och dagens datum. På så sätt vet nästa sladdförare var arbetet ska fortsätta.

Så funkar det...Sladden har ett antal rivstål som sätts under tryck av tyngden och kan regleras i höjdled med en fjärrstyrd elmotor. När sladden bogseras på körbanan river den upp översta lagret, bestående av grus, sand och silt, som lösgörs och fördelas över slitytan.
Vid regnväder kommer silt och sand att minska i relation till gruset vilket ger en jämnare och torrare yta med tiden.
Om stigen inte sladdas ökar istället mängden lera jämfört med grus i ytskiktet.

Glöm inte...Det är viktigt att köra försiktigt så att rivstålen inte hakar fast i ventiler, större stenar eller uppstickande rester från det gamla skrotade vattennätet som finns i körbanan på en del platser. Skulle det hända kommer en brytbult som finns i sladden att gå sönder som skydd för såväl dragfordon som förare och sladd.

Om brytbulten går av behöver den bytas ut innan man kör vidare och föreningen ska ständigt ha några extra brytbultar i beredskap.

Minderåriga på fyrhjulingen?Om du är förälder kan du, under eget ansvar, ta med dig ett barn på fyrhjulingen. Men då måste barnet sitta framför dig eftersom det ofta kommer stenskott bakifrån när det sprätter till i marken.
Hjälm kanske stoppar en flygande sten men garanterar inte att någon av er är skyddade mot skador.
Är du osäker bör du köra en hel etapp (i två riktningar) utan barn för att lära dig var någonstans det är störst risk för stenskott.

Etappindelning
Kartan visar indelningen av Tranholmen i etapper. Stigarna sladdas etappvis där varje etapp innebär att ett markerat område sladdas en gång i varje riktning.