Tranholmen POI by boat

POI_Boat1 

Tranholmen Point of Interest by Boat (POI)

En karta med användbara platser att känna till för boende på Tranholmen med fokus ur ett båtperspektiv Över tio års kunskaper på tio minuter. Nya bra tips kan lämnas på FB-gruppenTranholmen.

Denna karta har tagits fram från tips och erfarenheter från privatpersoner boende på ön. 

Redaktörer: Anders Brun och Mikael Sjöbeck

Tranholmens Samfällighet bär inget ansvar för innehållet.