Entreprenad

Tranholmens samfällighet tecknar årsvis avtal med en entreprenör för att utföra delar av det löpande underhållet.

För samfällighetens räkning
Entreprenören utför tjänster för samfälligheten bl.a.a avseende:
Snöröjning på stignätet.
Sandning och underhållsarbeten.
gräsklippning på almänningar.
Installation, flytt, underhåll av anläggningstillgångar.
Kostnader för tjänster åt samfälligheten fördelas via årsavgiften till samtliga medlemmar.
 
För privatpersoner/medlemmar
Entreprenören assisterar även boende på Tranholmen med bl.a:
Flyttar.
Båtupptagning.
Trädgårdstjänster.
Hemleverans av dagligvaror.
Byggtransporter.
Kostnader för tjänster åt privatpersoner regleras direkt mellan beställaren och entreprenören. 
 
för mer information se entreprenörens egen hemsida http://www.tranholmenservice.se
tel: 0708-25 23 84