Logen

Maila till logen.tranholmen@gmail.com för bokning av logen. innan du bokar logen så måste du ta del av logen ordningsregler >>

2012 bestämdes att en slitageavgift på 1000 kronor per dygn tas ut av för användning av logen i samband med fester och övriga bokningar. Undantaget är aktiviteter riktat mot barn, där är det fritt att använda logen för medlemmar av samfälligheten.

Se lediga tider nedan: