Till alla medlemmar i TSF och TFF

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) EU 2016/679.

GDPR innebär kortfattat och enkelt förklarat att varje privatperson äger rätten till och bestämmande över sina egna personuppgifter. Som utomstående får man bara låna uppgifter om andra om man, har laglig grund, använder uppgifterna till det man uttalat, lovar att skydda dem mot insyn och förvara dem säkert.

Därför behöver styrelsen för TSF och TFF nu samla in medlemmarnas medgivande att spara vissa personuppgifter (såsom namn, adress, tomtnummer, mobilnummer, telefonnummer, mailadress, brygg plats, vattenavläsning).

Det finns dock ett undantag för debiteringslängden som enligt lag måste finnas tillgänglig för alla medlemmar inför varje stämma. För denna krävs således inget samtycke.

TSF och TFF behöver ha ett medlemsregister för att kunna skicka kallelse till stämman, skapa röstlängd till stämman, avisera medlemsavgifter, samla in underlag för vattenavgifter och bryggavgifter, hantera bokningar och/eller köplatser samt ha möjlighet att skicka viktig information till alla medlemmar.

Vi behöver därför samla in våra medlemmars samtycke att spara och använda dessa uppgifter.

Samtliga delägare i fastigheten måste ge sitt medgivande.

Vi kommer inte att dela eller lämna ut dina uppgifter till andra parter i någon annan omfattning än vi tidigare gjort.

Vi spar uppgifterna så länge du är medlem i någon av föreningarna.

Bifogat detta brev finns ett medgivande som vi vill att ni skriver under och skickar åter till styrelsen.

Alla ägare av fastigheten behöver ge sitt medgivande på separat blankett. Därav har ni fått fler exemplar i detta utskick.

Länk till medgivande som pdf-fil >>

Det går bra att lägga era påskrivna medgivanden direkt i styrelsens postfack vid parkeringen Svanholmsparken, alternativt scanna in och maila till styrelsen.tranholmen@gmail.com.

Stort tack för er hjälp!

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen TSF och TFF