Eldplatsen vid tennisbanan stängs

Eldplatsen vid tennisbanan kommer framöver inte att användas, för att minska risken att den nya tennisbanan skadas. Det är sedan tidigare redan planerat att packa askan i big-bags för bortförsel och därefter plantering av gräs. 

Det är inte tillåtet att nu lägga ris, kvistar, grenar eller liknande på någon av eldplatserna. Eventuellt material som ändå läggs dit kommer att transporteras tillbaka till den tomt det kommer från.