Vinterbron försenad

Den nya vinterbron beräknas vara på plats och öppen för allmänheten den 12 november.

Sophämtningen är förlängd och sista tömning av våra sopkärl på ön är måndagen den 12 november.

Skolbåten kommer att gå till och med den 9 november.

Löpande information om arbetet och om eventuella förändringar i tidplanen kommer att finnas på kommunens hemsida, adress: www.danderyd.se/tranholmen.

Vänliga hälsningar

Styrelsen