Med anledninga av Corona virus och stämman den 19 mars

Det är vår största prioritering att hålla våra medlemmar säkra och förhindra att viruset sprids .

Vi undersöker därför med REV olika möjligheter att lösa hur vi ska hålla stämman eller om det är möjligt för oss att flytta fram datum för stämman. Enligt stadgar måste stämman hållas innan mars utgång.

Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer och regeringens beslut och kommer hålla er uppdaterade på eventuella förändringar via hemsidan och mail.

Vänliga hälsningar

Styrelsen