Myggarbetsgrupp

Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att arbeta med myggfrågan.

Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att arbeta med myggfrågan. 

Peter Gode och Natanael Derwinger kommer att leda arbetsgruppen som ska presentera sina förslag under hösten.