Nu är 2 ytterligare hjärtstartare uppsatta!

Totalt finns nu 3 stycken hjärtstartare på ön:

1 på pumphuset på Edsholmen, Doppingstigen.

1 på pumphuset vid Falkstigen/Örnstigen.

1 på Stallet vid Logen.

Må väl!

/Styrelsen