Rättelse från Danderyds kommun

Rättelse från kommunen angående nycklar till sophuset

Danderyds Kommun skickade nyligen ut ett brev till er boende på Tranholmen med information om avfallsrelaterade frågor. Tyvärr innehöll utskicket en felaktig uppgift vad gäller nycklar till Tranholmens sophus. I brevet står det att ett byte av lås skett under hösten 2019 och boende som ännu inte hämtat ut nyckel uppmanades att göra det. Detta är alltså felaktigt. Bytet av lås skedde redan hösten 2018 vilket innebär att ni som redan hämtat ut nyckel i samband med det inte behöver hämta ut ny nyckel. Kommunen ber om ursäkt för de eventuella olägenheter som detta fel medfört.

Ni som däremot ännu inte hämtat ut nyckel sedan byte av lås skedde (2018) uppmanas att göra det i Information Danderyd i Mörby centrum, plan 4.

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Eva Hedenström

Avfallsplanerare

 

Danderyds kommun

Tekniska kontoret - VA-Avfallsavdelningen

Mörby centrum, Box 74,  182 11 Danderyd

Telefon: 08-568 912 29

E-post: eva.hedenstrom@danderyd.se

 

Danderyds logga