Tyvärr ingen majbrasa i år! Lägg inte mer ris på högen.

På grund av det rådande coronaläget kommer ingen majbrasa att tändas i år. Det är inte tillåtet att lägga mer ris på högen.