Uppdatering - vattnet på Tranholmen 6 november 2019

Uppdatering - vattnet på Tranholmen 

 

Miljö och Hälsa på kommunen har haft möten med Tekniska kontoret och nu har Tekniska kontoret bekräftat att problemet med periodvis hög järnhalt i vårt dricksvatten kommer från ledningsnätet i Danderyd. Hittills har de hävdat att problemet finns i våra ledningar på ön. Ledningsnätet på fastlandet är enligt uppgift i stora delar från 40-talet och släpper rost. Miljö och Hälsa förstår våra olägenheter och verkar för att Tranholmen ska prioriteras i planeringen av ledningsnätets renovering. På kort sikt undersöks vad som kan göras åt våra återkommande problem, t ex någon filterlösning på inkommande vatten.