Uppdatering om vinterbron

Styrelsen informerar om den senaste utvecklingen.

Kommunstyrelsens ordförande har den 30 juni utan att samråda med eller informera styrelsen fattat beslut om att lägga tillbaka vinterbron redan 17 augusti. Motivet sägs vara att det inte går att ordna en säker skolbåtsskjuts.

Beslutet är formellt felaktigt. Vinterbron ingår otvetydigt i samfällighetsföreningens gemensamhetsanläggning. Beslut om den ligger alltså utanför den kommunala kompetensen och ska fattas av samfällighetsföreningen. Detta gäller oavsett vem som äger pontoner eller annat som ingår. Då detta är en principiellt mycket viktig fråga, om vem som äger rätt att fatta beslut i Tranholmens intressen, så har styrelsen begärt en laglighetsprövning hos förvaltningsrätten. Observera att detta inte rör frågan om bron i sig. Det vore olyckligt med en sådan diskussion just nu.

Länsstyrelsen har sedan beviljat dispens från sjötrafikföreskrifterna från och med 17 augusti, efter begäran från Danderyds kommun. Länsstyrelsen har tydligt villkorat dispensen med att samråd ska ske med berörda för att dispensen ska vara gällande. Länsstyrelsen har lika tydligt skrivit att den inte tar ställning till vem som äger rätt att fatta beslut om bron.

Det är osannolikt att förvaltningsrätten hinner göra laglighetsprövningen innan den 17 augusti.

Ta kontakt med styrelsen via formuläret eller via epost vid eventuella frågor. Tacksam för förståelse om att en "brodiskussion" just nu på nätet eller annars riskerar att flytta fokus från den fråga som ska prövas - vem ska fatta beslut om Tranholmen - vi som bor här eller kommunstyrelsens ordförande?