Vintervatten på Logen

Nu har vi vinternatten på logen! Vattenledningarna har isolerats så det går att använda kök och toaletter året om. Men det är mycket viktigt att man inte drar ur kontakterna till elementen i kök och badrum samt ser till att toalettdörrarna alltid hålls stängda, då de fungerar som frostsäkrare om kylan slår till.

 Vänliga hälsningar 

Styrelsen