Nyinflyttad

Välkommen till vår vackra ö. Här följer en snabb introduktion som har med föreningarna och ön att göra.

När du registreras som fastighetsägare blir du medlem i Tranholmens Samfällighetsförening (TSF) och Tranholmens fastighetsägarförening (TFF). De två föreningarna har olika uppgifter och regleras av olika lagar, men håller gemensamma års- och sommarstämmor och har samma styrelse. Notera att en samfällighetsförening fungerar annorlunda än en bostadsrättsförening eftersom vår verksamhet regleras av samfällighetslagen. Medlemskapet i TSF är obligatoriskt och årsavgiften går till underhåll av den gemensamma anläggningen (stigar, bryggor, avloppsnät mm.). För att anläggningen ska hållas i skick till en rimlig kostnad är vi beroende av att alla efter förmåga hjälper till.

StäddagarVarje år hålls två gemensamma städdagar (höst och vår) då vi hjälps åt att underhålla öns allmänningar. Städdagarna brukar avslutas med en gemensam lunch. Om du inte kan närvara på städdagen kan du kontakta tillsynsmannen i ditt område för att få en arbetsuppgift att utföra vid annat tillfälle. Vilket städområde din fastighet tillhör kan du se på hemsidan.

Logen
Öns gamla loge är vår gemensamma lokal och ägs av fastighetsägarföreningen men förvaltas av samfällighetsföreningen. Där hålls sommarstämmor och firas midsommar, och där brukar engagerade öbor ordna kulturaftnar och fredagspubar öppna för alla under sommarhalvåret, Du har också möjlighet att kostnadsfritt utnyttja logen för privata fester och sammankomster. För bokning och mer information kontakta styrelsen.

Midsommar på Tranholmen En av årets höjdpunkter på Tranholmen är midsommarfirandet, med dans kring stången på midsommarängen under eftermiddagen. Du och dina gäster är hjärtligt välkomna att vara med och fira. Och naturligtvis att hjälpa till med att organisera festligheterna eftersom det görs med hjälp av frivilliga krafter.

Båtplatser
Den förre fastighetsägarens båtplats på Tranholmen tillfaller inte automatiskt den nye ägaren, vi har ett kösystem för våra gemensamma bryggor. Självfallet är ambitionen att alla fastigheter ska ha tillgång till minst en båtplats, men efterfrågan är stor och det är inte säkert att du genast kan få en plats på den brygga som ligger närmast ditt hus. Kontakta hamnkaptenen för den brygga där du vill lägga din båt för mer information. Observera att inga båtar får ligga kvar på land efter midsommar.

Vinterbron
Under vinterhalvåret läggs det ut en gångbro från tomt 86 till Svanholmsparken (Stocksund) från den 1 november till den 15 april. Exakt dag kan variera p.g.a helger och isläge så håll dig uppdaterad via hemsidan så du inte blir strandsatt.

Vattenavläsning
Glöm inte att vattenavläsningen ska lämnas in senast den 16:e oktober varje år och kan enklast göras här:
http://www.tranholmen.com/kontakt-oss/vattenavlasning/
De som glömmer blir schablonmässigt debiterade.

Hjälp med flytt och transporter
Tranholmen är en bilfri ö, och ingen typ av motortrafik är tillåten (inte heller mopeder). Enda undantaget är för närvarande kommunens sophämtningsfordon och de fordon som genom avtal med föreningen används för tunga transporter på ön. Behöver du hjälp med exempelvis flytt- eller byggtransporter kan du kontakta den entreprenör som samfälligheten har avtal med. Om du tillfälligt vill förflytta tyngre maskiner på öns stigar i samband med ett bygge måste du kontakta styrelsen, öns stigar håller inte för tung trafik och det finns därför särskilda regler för detta. Värt att veta är också att det oftast finns möjlighet att få matvaror som beställts på nätet hemkörda till tomten på torsdagseftermiddagar, kontakta entreprenören för mer information.

Kommunal service
Den kommunala service som i dagsläget finns på ön är idag sophämtning under sommarhalvåret och skolbåt för de barn som går i skolan i Stocksund (för vidare information se www.danderyd.se) .

Avloppskvarn
Ett annat litet tips i förbifarten till dig som är ny på ön är att vara extra försiktig med vad du spolar ner i toaletten, att byta avloppskvarn är inget man vill göra i onödan.
Vid problem med denna pump  måste ni kontakta en reparatör, vi har en långt väl fungerande samarbete med Kero Pump som snabbt kommer ut och byter din pump. Tel: 08 554 244 40  -  www.keropump.se

Tveka inte att kontakta oss i styrelsen eller att prata med dina grannar om du har några frågor. Och njut av livet i Stockholms närmaste skärgård!

Med vänlig hälsning

Styrelsen

E-post: styrelsen.tranholmen@gmail.com

Post: Tranholmens samfällighets förening, Tranholmen, 182 70 Stocksund